Studentská anketa

Studentská anketa je anonymní vyjádření názorů studentů FBMI a zpětná vazba pro vyučující i vedení FBMI. Studenti mají možnost zasáhnout do dění na fakultě. Anketa probíhá vždy na konci daného semestru a je vyhodnocena v rámci Setkání vedení se studenty vždy v 9./lichém týdnu v úterý od 18:00 (děkanské volno). Po celý tento den jsou v předsálí připraveny krabičky do kterých mohou studenti anonymně vložit svůj dotazy/pochvaly na vedení nebo garanty svého oboru. Po oficiální části následuje párty přímo na fakultě. Výsledky ankety jsou dostupné na stránce IT oddělení FBMI. (vyžaduje přihlášení jako do KOSu)


obrázek