Kladenský Majáles

Kladenský majáles od roku 2009 pořádají studenti Fakulty biomedicínského inženýrství, ČVUT pod záštitou Fakultního klubu BION. Celou akci zastřešuje Fakultní klub BION. Tradice studentského Majálesu se v naší zemích táhne už od dob rozmachu univerzit v 15. století. Náš Majáles se snaží této tradice držet a je oproti festivalům zapojeným do Českého Majálesu neziskovou akcí pořádanou studenty, kterým není lhostejné dění ve městě, v němž žijí a studují.

Více informací naleznete na samostatné stránce: www.majales.bion.cvut.cz