Seznamovací kurzy

FyzioTmel

Přípravný, vzdělávací a seznamovací kurz pro studenty prvního ročníku bakalářského studijního oboru Fyzioterapie.

Kurz je primárně určen pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního oboru Fyzioterapie. Cílem kurzu je seznámit studenty s akademickým prostředím vysoké školy a se studijními záležitostmi a povinnostmi. Během kurzu je studentům přiblížena výuka anatomie a odborné terminologie. Kurz je dále zaměřen na zlepšení fyzické zdatnosti studentů (zábavnou formou) v duchu nastávajícího studia. Kurz je veden akademickými pracovníky fakulty, absolventy oboru Fyzioterapie a současnými studenty z vyšších ročníků.

ftft ft ft ft ft ft ft ft

BioŠrot

Přípravný kurz z chemie, fyziky a matematiky pro nové studenty prvních ročníků bakalářských studijních oborů: Biomedicínský technik, Biomedicínská informatika, Optika a optometrie, Informační a komunikační technologie v lékařství, Plánování a řízení krizových situací, Zdravotnický záchranář, Zdravotní laborant a Radiologický asistent.

​​​​​Cílem kurzu je přiblížit studentům prvních ročníků bakalářských studijních oborů výuku z oblasti chemie, fyziky a matematiky. Výuka je realizována zábavnou formou, je prakticky orientovaná s množstvím experimentů a příkladů z každodenního života. Kurz si dále klade za cíl přiblížit studentům studium na vysoké škole a seznámit je s akademickým prostředím fakulty. Kurz má na Fakultě biomedicínského inženýrství dlouholetou tradici a je veden zkušenými akademickými pracovníky fakulty. Součástí kurzu je i společenská část zahrnující například opékání jehňátka na rožni apod., včetně diskuse o všech aspektech a otázkách studia na fakultě.

bs bs bs bs bs bs bs