Přístup na Kokos

Na jednání kolegia děkana 31.10.2016 bylo rozhodnuto, že bude umožněn vstup studentům do předsálí hlavní budovy na náměstí Sítná do 23:00, včetně víkendů. 
Samozřejmě je v těchto prostorách výše zakázána jakákoli konzumace alkoholu a používání omamných látek. 
Pokud bude dotyčný/á pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, nebude vpuštěn!