Členství

Chcete na koleji využívat internetové připojení do akademické sítě? 

Staňte se členem Fakultního klubu BION!

Fakultní klub BION patří pod největší studentskou organizaci v ČR, kterou je Studentská unie ČVUT, které se rovněž stanete členem. Působiště Fakultního klubu BION je na Fakultě biomedicínského inženýrství, ČVUT a na kladenských studentských ubytovnách GDM (DM Sítný) a Sosík (DM SPŠS). BION pořádá různé kultrurní a sportovní akce, vzdělávacího i zábavného charakteru na kterých Vás rádi uvidíme.

Členem se může stát každý, je to jednoduché:

Navštivte některého z našich registrátorů, kde vyplňte a podepište žádost o přijetí za člena. Budete potřebovat:

  • Občanský průkaz 
  • počítač nebo jeho MAC adresu (pokud nevíte kde ji nalézt, regostrátoři Vám rádi pomohou).

Registrátory naleznete na koleji ve vyznačených pokojích. Sledujte nástěnky a papíry na dveřích! Po registraci Vám na email dorazí pokyny k pladbě členského příspěvku.

Členstvím v klubu získáte:

  • právo připojit svůj počítač do kolejní sítě, která je připojena k akademické síti ČVUT a do internetu
  • možnost využívat prostory klubu (Společenská místnost, posilovna,tělocvična)
  • možnost využívat služby klubu (tisk, skenování a vázání dokumentů)
  • možnost využívat majetek klubu (televize, deskové hry, gril, stolní fotbálek, laminovačka atd.)
  • možnost účastnit se akcí pořádaných klubem pro jeho členy (sportovní turnaje, vánoční večírek atd.)
  • pravomoc spolurozhodovat o budoucnosti Fakultního klubu BION ve volbách představenstva, ale i možnost se aktivně podílet na činnosti klubu.

Placení členského příspěvku:

Členský příspěvek se platí jednou za pololetí přvodem na účet.

Číslo účtu: 99970129/2010; IBAN: CZ8120100000000099970129
Částka: 600 Kč (prosíme přesně, jinak nám to systém automaticky nezapočítá, pozor na platby v cizí měně)
Variabilní symbol: vaše členské ID (naleznete v emailu, nebo v minulé platbě, popřípadě se ptejte u správců)
Poznámka k platbě: vaše jméno a příjmení

Časová rozpětí pro účely placení jsou definována takto:

  • První pololetí trvá od 1. 1. do 30. 6. a na první pololetí lze platit od 1. 1. do 30.6. Služby zůstávají v platnosti i po skončení pololetí do 30.9.
  • Druhé pololetí trvá od 1. 7. do 31. 12. a na druhé pololetí lze platit od 1. 7. do 31.12. Služby zůstávají v platnosti i po skončení pololetí do 28.2.

Více informací o členství, časovém rozpětí a možném postihu zde. (IP 2017/3 Členství)

V celé síti je přísný zákaz stahování torrentů!!!