Předávání charitativní vánoční sbírky

V úterý 20.12.2016 se Předseda Fakultního klubu BION, Tomáš Pokorný, zúčastnil vánoční besídky v Dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek na Kladně, kde došlo k předání charitativní vánoční sbírky, která probíhala v 11. týdnu semestru na Fakultě biomediínského inženýrství ve spolupráci s univerzitním hokejovým týmem Technika Praha. Všem přispívajícím za jejich dobrý skutek děkujeme.