Vyjádření k chování studentů při prvák party

Vážené dámy, vážení pánové,

ve středu 11.10. 2017 při fakultní Prvák párty opustila skupinka studentů vymezené prostory a rozjela si svoji vlastní party v prostorách zasedací místnosti v 6. patře Kokosu. Došlo zde ke zničení znaku fakulty, zůstal spuštěný počítač a projektor, kterému odešla lampa, ale také se zde našly lahve od alkoholu a další nepořádek. Chování těchto jedinců, výtržníků, je neomluvitelné a na akademickou půdu vysoké školy nepatří. Velice nás mrzí, že se tito studenti nedokáží přiznat, omluvit se a domnívají se, že jim to projde bez trestu. Přiznání by mohlo být polehčující okolností.


Jejich chování pokazilo celou akci, kterou pro vás dobrovolně a s radostí připravil Fakultní klub BION a SVAL. Bohužel hrozí, že se takové akce na fakultě přestanou pořádat. Studenti tím nepřijdou jen o pivo, klobásu a zábavu na fakultě, ale hlavně o možnost poznávání nových lidí z jiných oborů, předávání zkušeností mezi sebou a také o zážitky, které vám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu s nadšením připravuje hrstka aktivních studentů.

Situaci aktuálně řešíme a o dalším průběhu vás budeme informovat.
 

Za Fakultní klub BION a Spolek Všestranně Aktivních Lidí

 

Bc. Tomáš Pokorný

Předseda Fakultního klubu BION