Vyhlášení voleb do Představenstva

Předseda Fakultního klubu BION vyhlašuje volby do Představenstva na rok 2018

Chceš během studia zažít něco nového? Neváhej a kandiduj!

Kandidátky zašli do 19. 11. 2017 na email fkbion [at] gmail [dot] com
Kandiduje se na pozice: zástupce GDM, zástupce DM SPSŠ a zástupce  FK BION (volby budou probíhat 21. - 22. 11. 2017 na kolejích)

Co tě čeká:

·        Chystání akcí jako je Kladenský majáles, fakultní ples, vánoční večírek…

·        Osobní setkání s děkanem, proděkanem, …

·        Noví kamarádi z celého ČVUT v rámci Studentské unie i dál

·       Možnost rozhodování o chodu klubu a realizace tvých nápadů

·        Spousta nových zkušeností a dovedností

Obsah kandidátky:

  • Jméno, Příjmení, tvé foto, datum narození, zkušenosti, cíle
  • Kandiduji na post: (doplňte jednu z následujících možností)
  • Zástupce DM SPŠS – mohou pouze ubytovaní na DM SPSŠ (Sosík)
  • Zástupce GDM – mohou pouze ubytovaní na DM Sítná (GDM)
  • Zástupce BIONu – může kdokoli bez ohledu na ubytování
  • Souhlasím s kandidaturou na post …., datum, místo a podpis