Volby představenstva na rok 2020


Volby představenstva na rok 2020Předseda Fakultního klubu BION vyhlašuje volby do Představenstva Fakultního klubu BION na pozice Zástupce Fakultního klubu BION (3), Zástupce koleje DM SPŠS (2) a Zástupce koleje GDM (2).

 

Harmonogram:

25.2-10.3 - termín pro podávání přihlášek

17-18.3 – volby

19-20.3 – lhůta pro vyhodnocení, podání stížností atd.

23.3 – rozpuštění starého Představentva a volba nového

Volit můžou členové i ubytovaní na kolejích. Volební okresek pro ostatní členy, co nebydlí na koleji, bude na GDM. Pro více informací sledujte nástěnky na kolejích. 

Přihlášky (staré k nahlednutí na webu FK BION) zasílejte na email bion[at]bion.cvut.cz


Přihlášky se řídí Interním předpisem BIONu - Volební řád

Volební komise: Olga Vafková, Eliška Malá, Dominika Kacetlová 

Volby na Sosíku: od 20:00 do 22:00 na pokoji 322

Volby na GDM: od 20:00 do 22:00 na pokoji 312 (společenka)

Kandidátky naleznete v dokumentech nebo ve volebních místnostech.