Placení členství

Členský příspěvek se platí jednou za pololetí přvodem na účet.

Číslo účtu: 99970129/2010; IBAN: CZ8120100000000099970129

Částka: 600 Kč (prosíme přesně, jinak nám to systém automaticky nezapočítá, pozor na platby v cizí měně)

Variabilní symbol: vaše členské ID (naleznete v emailu, nebo v minulé platbě, popřípadě se ptejte u správců)

Poznámka k platbě: vaše jméno


Časová rozpětí pro účely placení jsou definována takto:

  • První pololetí trvá od 1. 1. do 30. 6. a na první pololetí lze platit od 1. 1. do 30.6. Služby zůstávají v platnosti i po skončení pololetí do 30.9.
  • Druhé pololetí trvá od 1. 7. do 31. 12. a na druhé pololetí lze platit od 1. 7. do 31.12. Služby zůstávají v platnosti i po skončení pololetí do 28.2.


Více informací o členství, časovém rozpětí a možném postihu zde. (IP 2017/3 Členství)