Článek o životě studentů na Kladně

Je tomu 30 let, kdy studenti bojovali za svobodu a demokracii. Přečtěte si článek o studentském životě na Kladně v současné době. 
Článek vyšel v Kladenském Měsíčníku 11/2019. Autorem je Tomáš Pokorný, Předseda Fakultního klubu BION r. 2015 - 2017