Vyjádření k chování studentů při prvák party

Vážené dámy, vážení pánové,

ve středu 11.10. 2017 při fakultní Prvák párty opustila skupinka studentů vymezené prostory a rozjela si svoji vlastní party v prostorách zasedací místnosti v 6. patře Kokosu. Došlo zde ke zničení znaku fakulty, zůstal spuštěný počítač a projektor, kterému odešla lampa, ale také se zde našly lahve od alkoholu a další nepořádek. Chování těchto jedinců, výtržníků, je neomluvitelné a na akademickou půdu vysoké školy nepatří. Velice nás mrzí, že se tito studenti nedokáží přiznat, omluvit se a domnívají se, že jim to projde bez trestu. Přiznání by mohlo být polehčující okolností.

Zjisti, jací zaměstnavatelé se k tobě hodí nejvíce a jaký jsi kariérní typ

Už přemýšlíš, co budeš dělat po vysoké škole? Průzkumy Universum Talent Survey každoročně osloví přes 1,3 milionu vysokoškoláků z téměř 60 zemí světa a pomáhají pro ně budovat lepší pracovní klima. Zkoumá se v něm velmi detailně, co vysokoškoláci chtějí od práce, vzdělávací instituce, na kolik si své práce cení, co je pro ně důležité a kde by chtěli pracovat. Jedině tak je možné zjistit reálné požadavky dnešní generace Y.  
 

Volby a kandidátky

Volby do představentva Fakultního klubu BION se uskuteční ve dnech 8.-9.11. 2016 na kolejích (ohledně přesného místa sledujte informace na nástěnkách) 
Volební okresek pro členy neubytované na kolejích je GDM!

Zde si můžete prohléhnout kandidátky:

Stránky

Přihlásit se k odběru Fakultní klub BION RSS